NIEUWS

Houten Bilders Folly bevrijd van ijzeren jasje

Vorden 1 juli 2022 | Afgelopen week werden argeloze voorbijgangers, wandelaars en aanwonenden verrast door grote bouwhekken die waren geplaatst rond de Bilders Folly, het op 5 november 2021 onthulde kunstwerk aan de Baakse Beek in Vorden, in het hart van het dorp bij het Komvonder. Het kunstwerk is vervaardigd door de Vordense beeldend kunstenaar Floris Brasser en mogelijk gemaakt door ruimhartige bijdragen van vele Vordenaren en anderen, de Gemeente Bronckhorst, het Waterschap Rijn en IJssel, de Provincie Gelderland en een aantal culturele fondsen.

De in hout uitgevoerde Bilders Folly is inmiddels ontdaan van haar tijdelijke ijzeren jasje. Dit tot grote opluchting van de Gemeente Bronckhorst en van de Stichting KunstInVorden, de eigenaar van het kunstwerk. De hekken waren geplaatst uit voorzorg omdat er onduidelijkheid bestond over de risico’s van het betreden van het kunstwerk. Gemeente en eigenaar hebben dat inmiddels opgelost; over verantwoordelijkheden en onderhoud zijn goede afspraken gemaakt.

In de ruim acht maanden dat de Bilders Folly aan de beek zijn markante plek heeft gekregen, hebben velen het toegankelijke kunstwerk in hun hart gesloten. Er wordt op gezeten en gelegen. De mensen blijken dat zeer op prijs te stellen en het is fijn dat het nu allemaal weer kan. De Bilders Folly is een hommage aan de schilder Bilders. Het is een ‘verbindend kunstwerk’ dat iedereen uitnodigt tot het bekijken, beleven en ervaren van kunst.KunstZondagVorden

Voor actuele en uitgebreide informatie over de eerstvolgende KunstOpZondag: zie de nieuwspagina van KunstOpZondag, elders op deze website: <klik hier>KunstZondagVorden 2022

Gelukkig kunnen wij u laten weten dat KunstZondagVorden van 13 maart 2022 doorgang zal vinden! Voor meer informatie <KLIK HIER>.

De andere data voor 2022 zijn:

  • 12 juni 2022
  • 11 september 2022
  • 11 december 2022


KunstZondagVorden 12 december 2021 helaas geannuleerd!

Op 12 december a.s. zou de volgende KunstZondagVorden plaatsvinden (KunstZondagVorden vindt 4x per jaar plaats, iedere 2e zondag van de 3e maand), maar door de nieuwe coronamaatregelen heeft het bestuur van de Stichting KunstInVorden helaas moeten besluiten deze te annuleren.

Zie ook het persbericht.


Opening Bilders Folly 5 november 2021

Op vrijdag 5 november 2021 vond de opening plaats van de Bilders Folly. In het "Contact" van de week daaropvolgend werd er een uitgebreid artikel gewijd aan de opening van de Bilders Folly.

Naar het betreffende artikel.

Zie ook de speciale pagina op deze website.KunstZondagVorden van 12 september 2021 gaat door!

Tot ons genoegen kunnen wij u laten weten dat kunstZondagVorden van 12 september 2021 zal doorgaan!!


Uitgebreidere informatie vindt u in ons persbericht, het infoblad en de bijbehorende kaart. Deze zijn te  vinden via de pagina "ACTUEEL"  van deze website.

Naar onze pagina ÄCTUEEL"