BILDERS FOLLY

De Bilders Folly is een project van de Stichting KunstInVorden

De Bilders Folly van Floris Brasser

Voor het pleintje aan de Baakse Beek in het centrum van Vorden is door de Vordense kunstenaar Floris Brasser een kunstobject ontworpen getiteld de Bilders Folly. Het idee voor de Bilders Folly is ontstaan uit de samenwerking van de Bilderswerkgroep met Stichting KunstInVorden. Toen is de werkgroep Bilders Folly opgericht met Ewoud van Arkel, Harry Harsema, Rob de Windt en Willemijn Colenbrander.


De Bilders Folly van Floris Brasser bestaat uit vijf op een bijzondere wijze met elkaar verbonden verticale stammen. Het bouwwerk biedt de wandelaar een plek tot bezinning, om uit te rusten en te genieten van het beekdal. Voor jong en oud een betekenisvolle ontmoetingsplek. 

Het kunstwerk wordt opgericht bij het Komvonder, bij de vroegere bleek en met zicht op de kerk van Vorden. Het kunstwerk staat hier op een kruispunt van paden en Floris Brasser speelt in zijn ontwerp met de richtingen van het kruispunt. Van welke kant de wandelaar ook komt; de Bilders Folly biedt telkens een andere aanblik.  


De folly verwijst naar de landschapschilder Johannes Warnardus Bilders die tussen 1868 en 1878 in Vorden vele prachtige schilderijen en tekeningen maakte. De in zijn tijd vooraanstaande schilder en pur sang romanticus had een voorliefde voor oud geboomte: voor hem waren oude majestueuze bomen bij uitstek een uitdrukking van de vergankelijkheid. De Bilders Folly verbeeldt op een eigentijdse wijze de beleving die Bilders 150 jaar geleden in het beekdal onderging. 


De Vordense kunstenaar Floris Brasser heeft werk gerealiseerd in binnen- en buitenland. Hij maakt figuratieve beelden maar ook abstracte en interactieve. 

 

Over Floris Brasser schreef kunsthistoricus Jaap Nijstad: 'Zijn kunstenaarschap stoelt op verschillende kwaliteiten. Enerzijds is er het ambacht, in de klassieke zin. Een vakmanschap met techniek en materiaalkennis als duidelijke componenten.  Aan de andere kant is er het autonome, inventieve gedeelte van de kunstenaar pur sang die een volstrekt oorspronkelijke visie laat zien, resulterend in een onmiskenbaar eigen en herkenbaar oeuvre.'


Via onderstaande button komt u direct bij de website van de Bilders Folly:

Opening Bilders Folly 5 november 2021

Op vrijdag 5 november 2021 vond de opening plaats van de Bilders Folly. In het "Contact" van de week daaropvolgendwerd er een uitgebreid artikel gewijd aan de opening van de Bilders Folly.

Naar het betreffende artikel.

Zie ook de volgende pagina.

De kosten voor vervaardiging en plaatsing worden gedragen door crowdfunding en bijdragen van de gemeente Bronckhorst, Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Mondriaan Fonds en Stichting Stokroos. De kosten voor het maken van het ontwerp van de Bilders Folly nam Cultuur Oost voor haar rekening.

Het ontwerp....

Informatie-panelen....

Informatie-panelen....