ANBI-INFORMATIE

Naam

Stichting KunstInVorden

Bezoekadres

Het Hoge 64, 7251 XZ Vorden (NL)

E-mail

info@kunstinvorden.nl

Website

www.kunstinvorden.nl

KvK-nummer

63367017

RSIN-nummer

855206640

Statuten

De op 20 mei 2015 vastgestelde statuten vindt u hier.

Beleidsplan

Het actuele beleidsplan vindt u hier.

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling vindt u hier.


De werkzaamheden worden volledig door vrijwilligers uitgevoerd, die hiervoor geen vergoeding ontvangen. Noodzakelijke kosten worden op declaratiebasis door de penningmeester vergoed.

Jaarverslagen activiteiten

De verslagen van onze jaarlijse activiteiten vindt u hier.

Jaarverslagen financiën

De financiële jaarverslagen vindt u hier.

Giften en schenkingen

De Stichting KunstInVorden staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (zie KvK-nummer hierboven) en hoopt binnen afzienbare tijd te beschikken een door de belastingdienst afgegeven zgn. "culturele ANBI-certificaat" (zie RSIN nummer hierboven). Dit betekent dat onze stichting geen schenkings- of successierecht is verschuldigd wanneer derden ons iets schenken of in hun testament ons als begunstiger hebben aangemerkt.


Uw jaarlijkse donatie of wanneer u ons bedenkt met een gift (bijvoorbeeld in de vorm van een geldbedrag), dan kunt u dit bedrag 1,25x aftrekken bij de aangifte voor de inkomstenbelasting of 1,50x voor de vennootschapsbelasting (voor bedrijven).


Periodieke giften over vijf jaar zijn zelfs zonder drempel aftrekbaar.