NIEUWS

KunstZondagVorden 12 december 2021 helaas geannuleerd!

Op 12 december a.s. zou de volgende KunstZondagVorden plaatsvinden (KunstZondagVorden vindt 4x per jaar plaats, iedere 2e zondag van de 3e maand), maar door de nieuwe coronamaatregelen heeft het bestuur van de Stichting KunstInVorden helaas moeten besluiten deze te annuleren.


KunstZondagVorden van 12 september 2021 gaat door!

Tot ons genoegen kunnen wij u laten weten dat kunstZondagVorden van 12 september 2021 zal doorgaan!!


1,5 mtr.afstand, maar Dichterbij Kunst

Op 12 september a.s. van 11.00 – 17.00 uur is er eindelijk weer KunstZondagVorden. Willemijn Colenbrander, kunst- en cultuuradviseur en projectleider KZV nodigt iedereen van harte uit zich op deze kunstroute in Vorden-centrum en buitengebied te laten verrassen door beeldende kunst en vormgeving uit heden en verleden op bijzondere locaties. Neem de tijd om de kunstwerken nauwkeurig te bekijken, te ervaren én te beleven, kom Dichterbij KUNST en ga, weliswaar op gepaste afstand, in gesprek met de aanwezige kunstenaars, die u graag vertellen over hun zoektocht van inspiratie naar creatie.

Ook tijdens KunstZondagVorden staan Gezondheid en Veiligheid van onze bezoekers voorop. Houdt dus onderling de 1,5 meter Afstand, maar kom Dichterbij KUNST


De volgende galeries, ateliers en museum openen voor u hun deuren en zijn – zoals altijd – herkenbaar aan de KZV-vlag.                               

  • Museum Achterhoekse Schilderkunst
  • Atelier Marian Merk
  • Atelier Dolm (Harry Wibier)
  • Galerie Agnes Raben                                                                       
  • Atelier Kunst van de Kleur (Aaf Renkema)
  • Meta van Arkel
  • De Ezelstal
  • Riet Rexwinkel

 

Infoblad

Het KZV-Infoblad bevat een routebeschrijving naar de deelnemende locaties, plus een beschrijving van het werk. Vanaf heden gratis af te halen bij VVV Vorden, Dorpsstraat 12a. U kunt het Infoblad ook verkrijgen bij de deelnemende galeries of kijk op www.kunstinvorden.nl


Wat is er te zien?

KunstZondagVorden staat voor een diversiteit aan hedendaagse professionele beeldende kunst en vormgeving en beeldende kunst uit het verleden met kwaliteit.


MAS Vorden

Het Museum voor Achterhoekse Schilderkunst of wel het MAS Vorden wil de relatie die kunstenaars hadden en hebben met de Achterhoek behouden en onder de aandacht brengen. Zij presenteert nu een tentoonstelling met werken van Hubert van Hille (1903 – 1983). Aanvankelijk studeerde hij rechten en ging later naar de kunstacademie, aangespoord door H.P. Bremmer (1871 – 1956). Hij groeide tot een pointillist uit. Zijn onderwerpen vond hij in en om het huis, omdat hij nogal aan huis gebonden was


Atelier en Schildersschool Marian Berk.

Atelier en Schilderschool Marian Merk maakt schilderijen in de traditioneel ambachtelijke schilderkunst in olieverf. Haar thema’s zijn stillevens, portret/model of landschap.       Door de lessen van Phillip Kouwen op de A.K.I. in Enschede kreeg zij de kans zich te bekwamen in de klassieke opleiding in tekenen en aquarelleren. Na de academie heeft ze nog 15 jaar de lessen gevolgd van Cornelis le Mair die haar de ambachtelijke techniek van de schilderkunst in olieverf bijbracht.


Atelier Kunst van de Kleur van Aaf Renkema.

Kunst maakt zichtbaar. Renkema probeert in haar zoektocht door de kleuren naar het licht, de zichtbare en onzichtbare wereld met elkaar te verbinden. Voor de bezoeker, die geraakt wordt door die kleuren en het licht, wordt het schilderij een beleving. Renkema maakt in haar schilderijen zichtbaar wat onzichtbaar is.

In het woonhuis van Meta van Arkel kunt u genieten van haar foto’s met het thema “De Schoonheid van het Verval”.


Atelier Riet Rexwinkel.

Het atelier van schilder Riet Rexwinkel bevindt zich op een unieke cultureel erfgoed locatie en is een van haar inspiratiebronnen. Haar schilderijen ontstaan intuïtief, maar ook herinneringen vormen een uitgangspunt voor haar werken, die zich kenmerken door de gemengde technieken die zij toepast. Vaak maakt zij daarbij gebruik van verschillende papier- en verfsoorten.


Blikvangers In Beeld

Deze editie zijn er, naast het bijzondere werk op elke locatie, drie plekken waar KunstZondagVorden uw aandacht op wil vestigen.


Atelier Dolm (nieuwe KZV-deelnemer)                                                                     Harry Wibier is sinds zijn bezoek aan Valthe vooral gepassioneerd door de steentijd. Vandaar de naam Atelier Dolm, een afgeleide van het woord ‘dolmen’. Een dolmen is een Frans of Brits hunebed. Zijn atelier is een plek waar oeroude magie zich uit in moderne kunst. Vormen, structuur en spiritualiteit van rotstekeningen, hunebedden en steencirkels staan er aan de basis van tal van hedendaagse interpretaties.


De Ezelstal                                                                                                          Stichting De Ezelstal heeft als missie het beheren en presenteren van haar collectie,  bestaande uit werk van kunstenaars uit de 20e eeuw uit de stroming Abstract Expressionisme, voor toekomstige generaties. Op dit moment bestaat de collectie uit werk van drie beeldend kunstenaars: kunstenaarsechtpaar Jan en Jetty Homan en beeldend kunstenaar Gradus Verhaaf. Nu is er in de expositieruimte (een van oorsprong oude ezelstal) een imponerende solo-expositie van Gradus Verhaaf, een begenadigd kunstenaar die je meeneemt in een wereld om weg te dromen met zijn prachtige monumentale schilderijen en zijn uitgebreide collectie grafiek die getuigt van zijn uitgesproken voorliefde voor tekenen. Recent verscheen over hem een prachtige biografie.


Galerie Agnes Raben                                                                                                  In Galerie Agnes Raben zijn momenteel vier beknopte solopresentaties te zien. De beeldend kunstenaars exposeren recent werk.

Mark Kramer toont puntstructuren in papier die ontstaan zijn door boorperforaties. Zijn werk ontstaat vanuit een fascinatie voor het begrip leegte, sporen in de leegte en lagen. ”Met het perforeren verdwijnen en verschijnen lagen. Daar schoonheid in te zoeken en te ontdekken is mijn drijfveer”.

Anne Rose Regenboog beperkt zich tot het maken van kubussen. Altijd weet de kunstenaar binnen 20x20x20cm een nieuwe wereld te creëren.  De belichting zorgt voor een bijzonder veranderlijk kijkspel.

Uitvinder Leo Cahn presenteert zijn nieuwste serie grasvaasjes en verruimt onze blik op gras.

Het werk van Karin Kortenhorst is gemaakt van metaaldraad zoals staal, - zilver-, koper en aluminiumdraad. Dit materiaal walst, hamert, haakt en wikkelt ze op zo’n manier dat er transparante volumes ontstaan.

Het begrip grens speelt in haar werk een belangrijke rol.


Stichting KunstInVorden

KunstZondagVorden is een van de projecten van de St.KunstInVorden. Deze stichting heeft als doel het organiseren, faciliteren en stimuleren van professionele kunst (alle kunstdisciplines) voor een breed publiek en specifieke doelgroepen. Kunst in de openbare ruimte maakt kunst voor iedereen bereikbaar en zorgt dat je er spontaan mee in aanraking komt. Kunst is essentieel voor zowel de ontwikkeling van het individu als voor de samenleving als geheel.

Daarom maakt voorzitter Willemijn Colenbrander u nogmaals graag attent op de kunst in de openbare ruimte van Vorden, zoals het bronzen beeld van de dichter Staring en het Rollend Paard in Vorden centrum voor de Dorpskerk; de Zaaddoos bij station Vorden, het kleurrijke glasobject “Rondom” op de Horsterkamp, het beeld Stoeiende Kleuters bij school De Hoge Voorde en het monumentale houten object Raise the children op landgoed Hackfort.  Meer informatie op de site van de gemeente Bronckhorst Kunstwacht Bronckhorst. En ook het Bildersproject, een bijzondere wandeling tussen de kastelen Vorden en Hackfort, voert u langs plekken waar in de 19e eeuw (van 1868 tot 1879) de romantische landschapschilder Johannes Warnardus Bilders zijn studies maakte en op markante plekken staan een aantal Info-objecten van de Vordense kunstenaar Floris  Brasser waar met  behulp van QR-codes wordt verwezen naar de originele schilderijen en tekeningen van Bilders. Eind september wordt dit project afgesloten met de plaatsing van de Bilders Folly, een initiatief van de St.KIV, een compositie van een vijftal geschakelde, verticale elementen, een hommage aan de schilder Bilders van beeldend kunstenaar Floris Brasser. Dé wandeling waar natuur, cultureel erfgoed en hedendaagse kunst samen komen. Zie www.bilderspad.nl

Laat je meenemen in de werelden van kunst uit verleden en heden.                   


KunstZondagVorden brengt u Kunst Dichterbij.

Het infoblad en de bijbehorende kaart vinden op de pagina "ACTUEEL"  van deze website.Omslag biografie Gradus Verhaaf

Werk van Meta van Arkel

Mark Kramer, 2019, Atlas van G. Prop(1954)

KunstZondagen 8 maart 2021 en 13 juni 2021 ook geannuleerd.

In navolging van het het besluit van 13 december 2020 zijn ook de KunstZondagen van 8 maart 2021 en 13 juni 2021 geannuleerd. Dit vanwege de geldende corronamaatregelen.

KunsZondagVorden 13 december 2020 helaas geannuleerd!

Op 13 december a.s. zou de volgende KunstZondagVorden plaatsvinden(KunstZondagVorden vindt 4x per jaar plaats, iedere 2e zondag van de 3e maand) maar door de corona-maatregelen en het verbod op Evenementen heeft het bestuur van de St.KunstInVorden helaas moeten besluiten KunstZondagVorden te annuleren.


Wel nodigt Will(emijn) Colenbrander, kunst- en cultuureducator en voorzitter van de St.KunstInVorden, iedereen graag weer van harte uit om zeker in deze verwarrende en voor velen een verdrietige, eenzame periode te genieten van Kunst in de openbare ruimte. Neem de tijd, sta eens wat langer stil bij een beeld en bekijk het met aandacht. Wat is er allemaal te zien? Laat de beeldtaal het verhaal vertellen. Probeer niet meteen een mening/oordeel te hebben over het beeld, maar ervaar en beleef het. Meer informatie over de beelden vindt u op de website van de gemeente Bronckhorst Kunstwacht Bronckhorst.

Graag brengt de St.KunstInVorden ook het Bilderspad, geopend in juli 2019 toen ook het boek Zomers in Vorden verscheen, onder uw aandacht. Deze wandeling voert langs plekken waar de 19e eeuwse romantische landschapschilder Johannes Warnardus Bilders zijn studies maakte. De destijds bekende kunstenaar bracht van 1868 tot 1879 de zomers door in Vorden. Hij maakte er volgens kenners zijn beste werk.


Vordens beeldend kunstenaar Floris Brasser werd door de Bilders werkgroep gevraagd een aantal Info-objecten te ontwerpen en te maken. Deze houten objecten staan nu op markante plekken langs de route waar met behulp van QR-codes wordt verwezen naar de originele schilderijen en tekeningen die Bilders maakte op die plek of in de buurt ervan. De wandeling is bewegwijzerd, heeft een lengte van 16 km. en loopt van kasteel Vorden naar kasteel Hackfort.

Laat je meenemen in de werelden van kunst uit verleden en heden, want Kunst is essentieel voor zowel de ontwikkeling van het individu als voor de samenleving als geheel, dat blijkt wel weer in deze bizarre coronatijd.