CULTURELE ANBI

De Stichting KunstInVorden is sinds 15 december 2023 een zgn. "Culturele ANBI-status". 


Waar staat ANBI voor?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. 

 

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

 

Voorbeelden van culturele instellingen

Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra.

 

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Inkomstenbelasting

 

De donateur mag zijn gift ophogen met een extra 25% tot een bedrag van € 5.000,=. Dit betekent een extra aftrek van maximaal € 1.250,=. Bij giften hoger dan € 5.000,= geldt de maximale aftrek van € 1.250,=. De belastingbesparing bedraagt daardoor maximaal € 650,= per jaar.


Giften en de belastingdienst

Gift in de aangifte

€ 100,= 25% over € 100,=  wordt € 125,=

€ 5.000,= 25% over € 5.000,= wordt € 6.150,=

€ 7.000,= 25% over € 5.000 (=max) € 8.250,=

Een eenmalige gift die in een jaar wordt gedaan is wel onderworpen aan de aftrekdrempel en het aftrekplafond. De aftrekdrempel bedraagt 1% van het verzamelinkomen (totale inkomen box I, II en III) en bedraagt minimaal € 60,=. Het plafond bedraagt 10% van het verzamelinkomen. Het plafond mag wel worden verhoogd met de extra aftrek van 25%.

 

Voorbeeld: het verzamelinkomen bedraagt € 60.000 en er wordt een eenmalige gift gedaan van € 1.000. De gift wordt voor de berekening van de aftrek in aanmerking genomen voor 125% is E 1.250.

 

Aanvullende voorwaarden voor een culturele ANBI

Is de instelling een culturele ANBI? Dan moeten de giften aan de instelling apart vermeld worden in de administratie. Zij mag deze giften alleen besteden aan het algemeen nuttige doel van de instelling.

Naam

Stichting KunstInVorden

Bezoekadres

Het Hoge 64, 7251 XZ Vorden (NL)

E-mail

info@kunstinvorden.nl

Website

www.kunstinvorden.nl

KvK-nummer

63367017

RSIN-nummer

855206640

Statuten

De op 20 mei 2015 vastgestelde statuten vindt u hier.

Beleidsplan

Het actuele beleidsplan vindt u hier.

Bestuurssamenstelling

De bestuurssamenstelling vindt u hier.


De werkzaamheden worden volledig door vrijwilligers uitgevoerd, die hiervoor geen vergoeding ontvangen. Noodzakelijke kosten worden op declaratiebasis door de penningmeester vergoed.

Jaarverslagen activiteiten

De verslagen van onze jaarlijse activiteiten vindt u hier.

Jaarverslagen financiën

De financiële jaarverslagen vindt u hier.

Giften en schenkingen

De Stichting KunstInVorden staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (zie KvK-nummer hierboven) en hoopt binnen afzienbare tijd te beschikken een door de belastingdienst afgegeven zgn. "culturele ANBI-certificaat" (zie RSIN nummer hierboven). Dit betekent dat onze stichting geen schenkings- of successierecht is verschuldigd wanneer derden ons iets schenken of in hun testament ons als begunstiger hebben aangemerkt.


Uw jaarlijkse donatie of wanneer u ons bedenkt met een gift (bijvoorbeeld in de vorm van een geldbedrag), dan kunt u dit bedrag 1,25x aftrekken bij de aangifte voor de inkomstenbelasting of 1,50x voor de vennootschapsbelasting (voor bedrijven).


Periodieke giften over vijf jaar zijn zelfs zonder drempel aftrekbaar.