IN DE SCHIJNWERPER

De Ezelstal

Elke KunstZondagVorden staat een deelnemer "In de Schijnwerper".

Ditmaal is dat Stichting De Ezelstal, Zomervreugdweg 2, waar in de galerie schilderijen en werken op papier van Gradus Verhaaf en speelse objecten van Rietje Zuijderwijk getoond worden.


Het doel van De Ezelstal is het beheren en onderhouden van kunstcollecties uit voornamelijk de 20e eeuw om ook volgende generaties te laten genieten van dit bijzondere culturele erfgoed.


Eén van de collecties is het oeuvre van GRADUS VERHAAF, de beeldend kunstenaar die op dit moment centraal staat in de expositieruimte van De Ezelstal. Naast zijn prachtige monumentale schilderijen heeft hij toch een voorliefde voor het tekenen. Zijn uitgebreide collectie grafiek getuigt daarvan.

“Beeldtaal is mijn ultieme ambacht. Als ik het met woorden kon vertellen was ik wel schrijver geworden”.


Zijn werk wordt omlijst door gastexposante RIETJE ZUIJDERWIJK met haar “speelse objecten”. Rietje werkt het liefst driedimensionaal met materialen die al een leven achter de rug hebben zoals bv. knuffels, dekens, bont, stoffen en rubber. Door op een andere manier met deze materialen om te gaan en ze uit hun verband te halen gaan de beelden die hieruit ontstaan een eigen leven leiden. Door deze tegenstelling krijgen de beelden een dubbele betekenis en kan zij uiting geven aan haar gevoelens over mistoestanden, onrecht en machteloosheid.

Haar beelden zijn aangrijpend en behoeven weinig uitleg.


Link naar de website: www.ezelstal.net

"De Ezelstal" door Gradus Verhaaf

Gradus Verhaaf (deel van zelfportret)